Τηλέφωνο Επικοινωνίας & Παραγγελιών: 210 34 18 880 * 09:00 - 17:00.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας;

Με τη σωστή χρήση και φόρτιση της μπαταρίας η διάρκεια ζωής για της μπαταρίας μολύβδου μπορεί να ξεπεράσει τα 2 χρόνια ή πάνω  από 500 επαναφορτίσεις και για την μπαταρία ιόντων λιθίου να ξεπεράσει τα 3 χρόνια ή πάνω από 800-1000 επαναφορτίσεις.