Τηλέφωνο Επικοινωνίας & Παραγγελιών: 210 34 18 880 * 09:00 - 17:00.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για κάθε φόρτιση;

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη χρειάζεται 6-8 ώρες για τις μπαταρίες μολύβδου και 3-4 ώρες για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Σε μερικές αποφορτίσεις οι χρόνοι αυτοί μειώνονται κατά το ήμισυ ή και λιγότερο.