Τηλέφωνο Επικοινωνίας & Παραγγελιών: 210 34 18 880 * 09:00 - 17:00.

Χρειάζεται να πληρώνω τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια και απαιτείται να έχω άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης για να μπορώ να χρησιμοποιήσω ηλεκτρικό ποδήλατο;

Βάσει νόμου και του ΚΟΚ οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια και δεν απαιτείται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης.